Transport i spedycja

Ustawa Prawo Przewozowe

Shot of a handsome young man using his cellphone while sitting on the bus

Ustawa Prawo Przewozowe

Reguluje odpłatny przewóz osób i rzeczy realizowany na podstawie umowy, przez uprawnionych przewoźników. Nie dotyczy transportu morskiego, lotniczego oraz konnego. Może być stosowana do nieodpłatnego przewozu wykonywanego przez przewoźnika. Jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej, Ustawa może być stosowana do przewozów międzynarodowych. Jeśli rozporządzenie nie stanowi inaczej, przepisy mogą regulować przewóz wykonywany żeglugą śródlądową. Zobowiązuje przewoźnika do podania do wiadomości publicznej zakresu swojej działalności. Obliguje do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków oraz obsługi. Reguluje kwestie dotyczące bagażu. Definiuje pojęcie przesyłek towarowych i opisuje zasady, na jakich ich przewóz jest realizowany. Zabezpiecza strony na wypadek roszczeń i likwidacji przesyłek. Wskazuje odpowiedzialność przewoźnika na wypadek nienależytego lub całkowitego niewykonania umowy przewozu osób i rzeczy oraz z innych tytułów. Reguluje zasady ustalania stanu przesyłki i dochodzenia roszczeń, a także odszkodowań.