Transport i spedycja

Konwencja ATP

worker loading plastic crates in truck

Konwencja ATP

Sporządzona w Genewie we wrześniu 1970 roku. Dotyczy przewozu towarów/artykułów spożywczych szybko psujących się oraz środków transportu dostosowanych do ich przewozu.

Opisuje wymagania dotyczące:

  • optymalnej temperatury przechowywania danego towaru
  • warunków termicznych i wyposażenia obowiązującego w danym pojeździe
  • sprawdzania chłodzonych/ocieplanych środków transportu pod kątem zgodności z normami
  • kontroli urządzeń grzewczych i chłodniczych
  • procedur oraz metod pomiarów.

Dzięki zawarciu umowy ATP warunki przewozu towarów szybko psujących się polepszają się, a porozumienie stosuje się do:

  • przewozów morskich poniżej 150km poprzedzonych przewozem lądowym (ładunki dostarczamy bez przeładunku środkami transportu do przewozów lądowych)
  • przewozów zarobkowych lub na użytek własny za pomocą transportu drogowego, albo kolejowego (ewentualnie z wykorzystaniem obu gałęzi transportu).

Pojazdy (przyczepy, naczepy) muszą spełniać normy określone w konwencji, dotyczące np.:

  • ogrzewania środka transportu nawet do 12 godzin
  • mechanicznego chłodzenia nadwozia i utrzymania uzyskanej temperatury
  • izolowania nadwozia od czynników zewnętrznych (np. ograniczenie wymiany ciepła z otoczeniem).