Bez kategorii Transport i spedycja

Ustawa Prawo celne

pr.celn

Ustawa Prawo celne

Reguluje zasady przywozu towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wywozu towarów z tego obszaru. Określa sposób postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną. Ustala metody przekazywania informacji w celach ewidencyjnych i statystycznych dotyczących obrotu towarowego. Przedstawia uprawnienia i obowiązki organów celnych. Reguluje przyznawanie zwolnień od należności przywozowych lub wywozowych, a także zasady postępowania z długiem celnym. Charakteryzuje organy celne i zakres ich działań. Określa normy postępowania w sprawach celnych.

1 maja 2004 roku, wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, nasze prawo celne uległo znacznym zmianom. Zaczęło obowiązywać prawo wspólnotowe. Ustawa prawo celne jest znowelizowana do zasad Unii Celnej tworzonej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.