worker loading plastic crates in truck

Konwencja ATP

Sporządzona w Genewie we wrześniu 1970 roku. Dotyczy przewozu towarów/artykułów spożywczych …

Czytaj więcej
Businessman Signing An Official Document

Konwencja Narodów Zjednoczonych

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów to wielostronna umowa …

Czytaj więcej
smgs

Umowa SMGS

Powstała w 1951 roku. Reguluje przepisy międzynarodowego transportu towarów koleją pomiędzy …

Czytaj więcej
rid

Regulamin RID

Normuje międzynarodowy przewóz koleją towarów niebezpiecznych. Jest załącznikiem C konwencji o …

Czytaj więcej
Aerial view of a big highway intersection in Dubai, UAE

Konwencja COTIF

Podpisana w 1980. Ostatnia nowelizacja odbyła się 1 lipca 2006 roku. …

Czytaj więcej
berne

Konwencja Berneńska

Podpisana w 1890 roku- to pierwsza Konwencja dotycząca przewozu towarów koleją …

Czytaj więcej
Aerial View of Overpass and City Traffic at Night / Shanghai, China

Konwencja AETR

Podpisana w Genewie 14 lipca 1970 roku, stosowana od 5 stycznia …

Czytaj więcej
trdr

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku. Dokładnie określa …

Czytaj więcej
1

Ustawa o czasie pracy kierowcy

Ustawa o czasie pracy kierowcy z 1 maja 2004 roku. Definiuje …

Czytaj więcej
adr

Konwencja ADR

Podpisana w Genewie 30 września 1957 roku, ratyfikowana przez Polskę w …

Czytaj więcej