adr

Konwencja ADR

Podpisana w Genewie 30 września 1957 roku, ratyfikowana przez Polskę w …

Czytaj więcej
1

Konwencja ATA

Sporządzona 6 grudnia 1961 roku w Brukseli. Umożliwia i usprawnia odprawę …

Czytaj więcej
cmrrrr

Konwencja CMR

Podpisana w 1956 roku w Genewie, ratyfikowana przez Polskę 14 września …

Czytaj więcej
1

Rodzaje zapasów

Zapas surowcowy– to materiały i produkty przechowywane w przedsiębiorstwie produkcyjnym, umożliwiające …

Czytaj więcej
123

Konwencja TIR

Konwencja TIR- podpisana przez prawe wszystkie kraje europejskie oraz kraje WNP …

Czytaj więcej
1

Konwencje wiedeńskie

Konwencja o znakach i sygnałach drogowych oraz Konwencja o ruchu drogowym …

Czytaj więcej
1

Dokumentacja w transporcie lotniczym

Lotniczy list przewozowy AWB– dokument zredagowany/opracowany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych …

Czytaj więcej
1

Dokumentacja w transporcie wodnym (morskim i żegludze śródlądowej)

Nota bukingowa– dokument wystawiany przez armatora. To pisemne poświadczenie dla załadowcy …

Czytaj więcej
kolej

Dokumenty przewozowe w transporcie kolejowym

Krajowy kolejowy list przewozowy– w Polsce można spotkać kilka wersji tego …

Czytaj więcej
1

Dokumenty spedycyjne

Zlecenie spedycyjne– należy traktować je jako formę umowy. Jeśli umowa przewozu …

Czytaj więcej