Transport i spedycja

Ustawa o transporcie kolejowym

chris-yang-H73k0IUQbn0-unsplash

Ustawa o transporcie kolejowym

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku. Określa zasady korzystania, zarządzania i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz gwarantuje niezależność i bezstronność jej zarządcy. Przedstawia zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych. Precyzuje warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych. Określa szczególne zasady regulacji transportu kolejowego i warunki przygotowywania inwestycji. Wyznacza czas pracy pracowników kolei. Przedstawia zasady ochrony praw pasażerów.

Przepisy ustawy nie są stosowane do:

  • tramwajów i linii tramwajowych
  • wewnątrzzakładowego transportu szynowego
  • transportu linowego i linowo- terenowego
  • transportu kolejowego wykonywanego na liniach kolejowych, których szerokość toru jest mniejsza niż 300mm.
  • transportu urządzeniami do przewozu osób lub rzeczy, które poruszają się po jednej szynie, ewentualnie na poduszkach powietrznych lub magnetycznych.

Dodatkowo precyzuje pojęcia związane z koleją, np. infrastruktura kolejowa, kolej wąskotorowa, pociąg, manewr, linia kolejowa, linia tramwajowa, przyległy pas gruntu, sieć kolejowa, pojazd kolejowy, obszar kolejowy, dworzec kolejowy, itp.