Agro Kursy

Najbardziej popularne
Trending

Wszystkie kursy

Znaleźliśmy 11 kursy dla Ciebie
Pokaż

Środki biologiczne w ochronie upraw

10 godziny
Wszystkie poziomy

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania) możliwość korzystania 24h/dobę …

Czego się nauczysz:
Zapoznanie z biologicznymi środkami ochrony upraw
Alternatywne metody zwalczania agrofagów
Uprawa bez chemicznych środków ochrony roślin
Perspektywy w produkcji roślinnej
Charakterystyka Ekoschematu "Biologiczna ochrona upraw"
Zalety i wady biologicznej ochrony upraw

Ochrona bioróżnorodności gleb

15 godziny
Początkujący

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania) możliwość korzystania 24h/dobę …

Czego się nauczysz:
Zapoznanie z metodami ochrony bioróżnorodności gleb i korzyściami płynącymi z takich działań

Efektywność energetyczna gospodarstw rolnych

11 godziny
33 Lekcji
Wszystkie poziomy

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania) możliwość korzystania 24h/dobę …

Czego się nauczysz:
Uzyskanie dodatkowych punktów przy rozpatrzeniu wniosku do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
OPERACJE TYPU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”
W RAMACH PODDZIAŁANIA
„WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH”
obszar zielona energia w gospodarstwie

Podatek VAT w rolnictwie

14 godziny
Początkujący

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania) możliwość korzystania 24h/dobę …

Czego się nauczysz:
Dzięki temu szkoleniu z łatwością zdecydujesz, która forma opodatkowania jest odpowiednia i najbardziej korzystna dla Twojego gospodarstwa
Czego się nauczysz:
Szkolenie dla osób ubiegających się o dofinansowanie z środków PROW 2014-2020, Restrukturyzacji małych gospodarstw oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat wymogów stawianych gospodarstwom rolnym.

Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

Początkujący

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania) możliwość korzystania 24h/dobę …

Czego się nauczysz:
Zapoznanie z istotą ewidencji przychodów i rozchodów.
Najważniejsze zasady prowadzenia ewidencji.
Zapoznanie z przykładową ewidencją.
Umiejętność samodzielnego prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów.

Ekonomika gospodarstw rolnych

Początkujący

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania)możliwość korzystania 24h/dobędożywotni dostęp …

Czego się nauczysz:
Zapoznanie z podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym

Początkujący

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania) możliwość korzystania 24h/dobę …

Czego się nauczysz:
Informacja jakie uzyskasz w trakcie uczestnictwa w kursie:
Rodzaje i źródła zagrożeń występujących w gospodarstwie rolnym.
Zachowanie i zagrożenia dla dzieci w gospodarstwie rolnym.
Zasady postępowania w razie wypadku w gospodarstwie rolnym.
Ocena ryzyka zawodowego i źródła chorób zawodowych u rolników.
Rekomendowane wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w gospodarstwie