Industrial ship on river - aerial view

Ustawa o żegludze śródlądowej

Reguluje zasady uprawiania żeglugi śródlądowej na wodach śródlądowych. Określa organy administracji …

Czytaj więcej
chris-yang-H73k0IUQbn0-unsplash

Ustawa o transporcie kolejowym

Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku. Określa zasady korzystania, zarządzania …

Czytaj więcej
pr.celn

Ustawa Prawo celne

Reguluje zasady przywozu towarów na obszar celny Unii Europejskiej i wywozu …

Czytaj więcej
Colourful sunset in 2nd ring road in Beijing.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Reguluje prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego. Składa się z 9 …

Czytaj więcej
ust o dr pub

Ustawa o drogach publicznych

Ustala kategorie dróg publicznych za względu na funkcje: drogi krajowe drogi …

Czytaj więcej
Toll gates at highway A4, Poland

Ustawa o autostradach płatnych, Krajowym Funduszu Drogowym

Określa zasady finansowania budowy autostrad i zawierania umów na te budowy …

Czytaj więcej
Large group of people traveling by bus.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa dotyczy organizacji i funkcjonowania regularnych przewozów osób na terytorium RP …

Czytaj więcej
Shot of a handsome young man using his cellphone while sitting on the bus

Ustawa Prawo Przewozowe

Reguluje odpłatny przewóz osób i rzeczy realizowany na podstawie umowy, przez …

Czytaj więcej
worker loading plastic crates in truck

Konwencja ATP

Sporządzona w Genewie we wrześniu 1970 roku. Dotyczy przewozu towarów/artykułów spożywczych …

Czytaj więcej
Businessman Signing An Official Document

Konwencja Narodów Zjednoczonych

Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów to wielostronna umowa …

Czytaj więcej