Transport i spedycja

Ustawa o żegludze śródlądowej

Industrial ship on river - aerial view

Ustawa o żegludze śródlądowej

Reguluje zasady uprawiania żeglugi śródlądowej na wodach śródlądowych. Określa organy administracji żeglugi śródlądowej i ich kompetencje. Zobowiązuje do prowadzenia rejestru administracyjnego oraz wykonywania pomiaru statków. Przedstawia wymagania bezpieczeństwa żeglugi. Wprowadza klasyfikację śródlądowych dróg wodnych. Obliguje do prowadzenia bazy danych statków oraz prowadzenia zharmonizowanego systemu usług informacji rzecznej. Wskazuje sposób postępowania w razie wypadku żeglugowego. Wprowadza przepisy karne za przewinienia. Ustawa stosowana jest również do statków służących do przewozów międzybrzegowych, przewozu ładunków i osób, uprawiania sportu lub rekreacji, połowu ryb, eksploatacji złóż, robót technicznych. Reguluje sprawy wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz wymagane kwalifikacje załogi. Przepisy ustawy nie dotyczą statków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, statków morskich przebywających na śródlądowych drogach wodnych.