Kursy

Znaleźliśmy 14 kursy dla Ciebie
Pokaż

Ochrona wód przed zanieczyszczeniami

Wszystkie poziomy

W jaki sposób zanieczyszczamy wody gruntowe Ustawowe zakazy wspierające ochronę …

Czego się nauczysz:
Zdobycie wiedzy na temat ochrony wód
Zapoznanie z działaniami wspierającymi ochronę wód

Ochrona bioróżnorodności gleb

15 godziny
Początkujący

Działania wspomagające zachowanie bioróżnorodności gleb Korzyści dla rolników z ochrony …

Czego się nauczysz:
Zapoznanie z metodami ochrony bioróżnorodności gleb i korzyściami płynącymi z takich działań

Korepetycje on-line Transport Logistyka Spedycja Magazynowanie

Wszystkie poziomy

Korepetycje on-line dla uczniów technikum i kandydatów na studia Powtórzenie …

Czego się nauczysz:
Przygotowanie do Egzaminu Zawodowego
Powtórzenie bieżącego materiału
Dla początkujących- zapoznanie z zagadnieniami od podstaw

Efektywność energetyczna gospodarstw rolnych

11 godziny
33 Lekcji
Wszystkie poziomy

Efektywność energetyczna gospodarstwa rolnego Zrównoważenie efektywności energetycznej jako część zrównoważenia …

Czego się nauczysz:
Uzyskanie dodatkowych punktów przy rozpatrzeniu wniosku do PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
OPERACJE TYPU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”
W RAMACH PODDZIAŁANIA
„WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH”
obszar zielona energia w gospodarstwie

Podatek VAT w rolnictwie

14 godziny
Początkujący

Czy rolnikowi opłaca się być czynnym podatnikiem VAT? Jakie wady …

Czego się nauczysz:
Dzięki temu szkoleniu z łatwością zdecydujesz, która forma opodatkowania jest odpowiednia i najbardziej korzystna dla Twojego gospodarstwa
Czego się nauczysz:
Szkolenie dla osób ubiegających się o dofinansowanie z środków PROW 2014-2020, Restrukturyzacji małych gospodarstw oraz osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat wymogów stawianych gospodarstwom rolnym.

Specjalista do spraw transportu i spedycji

50 godziny
średnio zaawansowany

50- godzinny kurs online Po opłaceniu kursu ustalany jest harmonogram …

Czego się nauczysz:
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu SPEDYTOR
Uzyskanie wiedzy z zakresu:
zakres pracy spedytora
czas pracy kierowcy
formowanie ładunków
ustawy i konwencje w przewozie towarów
przewóz ładunków ponadgabarytowych i niebezpiecznych
oznakowanie ładunków i środków transportu
łańcuch dostaw
opakowania
logistyka zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji
infrastruktura transportowa i magazynowa
przykładowy test sprawdzający wiedzę

Czas pracy kierowcy

22 Lekcji
Początkujący
Czego się nauczysz:
Certyfikat ukończenia szkolenia
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi czasu pracy kierowcy
Przyswojenie zasad obliczania czasu pracy kierowcy
Zapoznanie ze schematami pracy kierowcy- dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym, czterotygodniowym
Zaznajomienie z możliwymi odstępstwami od podstawowych zasad
Przykładowe zadania wykorzystujące w praktyce przedstawione zasady
Szkolenie on line- możliwość zapoznania z materiałami w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość wysłania wydrukowanych materiałów pocztą