Transport i spedycja

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Colourful sunset in 2nd ring road in Beijing.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Reguluje prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego. Składa się z 9 działów. Na początek definiuje pojęcia związane z ruchem drogowym, które są stosowane w ustawie. Przedstawia zasady ruchu drogowego oraz prawa i obowiązki dotyczące wszystkich uczestników ruchu. Reguluje, kto może być kontrolerem ruchu drogowego. Wprowadza znaki i sygnały drogowe. Normuje przywileje dla osób niepełnosprawnych. Identyfikuje pojazdy biorące udział w ruchu drogowym. W szczególnych okolicznościach pozwala na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (rajdy, wyścigi, imprezy). Określa warunki techniczne, jakie muszą spełnić pojazdy, aby mogły być dopuszczone do ruchu, a także normy przeprowadzania badań technicznych. Wprowadza Centralną Ewidencję Pojazdów, Centralną Ewidencję Kierowców oraz Centralną Ewidencję Posiadaczy Kart Parkingowych. Reguluje funkcjonowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Reguluje zasady przeprowadzania kontroli ruchu drogowego, uprawnienia policji i innych organów sprawujących kontrole. Ustala wysokość kar pieniężnych za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu. Załącznikiem do ustawy jest tabela z kategoriami zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego.