Transport i spedycja

Konwencje wiedeńskie

1

Konwencje wiedeńskie

Konwencja o znakach i sygnałach drogowych oraz Konwencja o ruchu drogowym sporządzone w Wiedniu 8 listopada 1968 roku. Nie mają bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych, ale znacznie ułatwiają pracę kierowców w transporcie międzynarodowym. Zgodnie z postanowieniami tych konwencji strony, które zdecydowały się przyjąć ich warunki zobowiązane są do ujednolicenia krajowych przepisów ruchu drogowego, aby ułatwić ruch międzynarodowy. Dzięki temu, podróżując po krajach, w których zasady konwencji obowiązują, jesteśmy zobowiązani do stosowania się do ich zasad ruchu drogowego, ale można spodziewać się, że będą one takie same jak w kraju z którego pochodzimy. Nie dotyczy to dopuszczalnej prędkości pojazdów oraz dopuszczalnego poziomu zawartości alkoholu w organizmie kierowcy pojazdu. Państwa, które ratyfikowały przepisy konwencji uznają również krajowe dokumenty tj. krajowe i międzynarodowe prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu.