Transport i spedycja

Konwencja TIR

123

Konwencja TIR

Konwencja TIR- podpisana przez prawe wszystkie kraje europejskie oraz kraje WNP 14 listopada 1975 roku w Genewie. Jest Konwencją celną, ale bezpośrednio powiązaną z transportem drogowym. Agent celny plombuje środek transportu, co (jeśli plomba jest w nienaruszonym stanie) umożliwia przejazd przez granice krajów (stron konwencji) bez szczegółowej kontroli towaru. Podstawowym dokumentem jest Karnet TIR, który w imieniu Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego wydają stowarzyszenia poręczające ( w Polsce- Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych).

Samochody przekraczające granice na podstawie Konwencji TIR oznakowane są niebieską tabliczką z białym napisem TIR.