Transport i spedycja

Dokumentacja w transporcie lotniczym

1

Dokumentacja w transporcie lotniczym

Lotniczy list przewozowy AWB– dokument zredagowany/opracowany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych IATA. Potwierdza zawarcie umowy na międzynarodowy transport ładunku drogą lotniczą. Zobowiązuje przewoźnika do dostarczenia przesyłki w określone miejsca w ustalonym czasie. Wystawiany jest przez przewoźnika lub inną upoważnioną osobę, która go reprezentuje. Nadawca wypełnia 3 oryginały i 6 kopii listu. Jest odpowiedzialny za prawidłowość wpisanych informacji oraz za szkody, które mogą wyniknąć na skutek błędnie wpisanych danych. W liście przewoźnik potwierdza przyjęcie ładunku i zobowiązuje się do dostarczenia go zgodnie z warunkami umowy biorąc za niego pełną odpowiedzialność. Każdy list AWB posiada jedenastocyfrowy numer, z czego pierwsze trzy oznaczają przewoźnika (np. 080- LOT). Wypełniany jest w języku angielskim. Poszczególne egzemplarze przeznaczone są dla stron umowy i różnią się kolorami:

  • oryginał- dla przewoźnika, następnie wydawany odbiorcy
  • grzbiet- dla przewoźnika, zostawiany w miejscu nadania
  • ceduła- dla przewoźnika, wykorzystywany do pokwitowania odbioru
  • wtórnik- dla nadawcy przesyłki.

Lotniczy list przewozowy MAWB (Master Air Waybill)– wykorzystywany przy skonsolidowanych przesyłkach. W sytuacji, gdy wiele przesyłek należy dostarczyć do jednego punktu odbioru, to spedytor jest nadawcą, a jego partner w porcie przeznaczenia to odbiorca ładunku. Dokument jest przekazywany linii lotniczej- przewoźnikowi. Redagowany na specjalnym formularzu, który przygotowuje przewoźnik lotniczy.

Spedytorski lotniczy list przewozowy HAWB (House Air Waybill)– wykorzystywany do wysyłki pojedynczych towarów konsolidowanych dla potrzeb i na czas transportu. Dla każdej przesyłki jest wpisana stawka za przewóz, ponieważ nadawcy mogli wynegocjować różne warunki w swoich umowach ze spedytorami. W liście HAWB za nadawcę uznaje się wysyłającego towar, a adresatem jest odbiorca towaru. Odbiorca ładunku jest informowany o dotarciu przesyłki do portu przeznaczenia przez partnera spedycyjnego, który rozsyła takie informacje na podstawie listu HAWB, który otrzymał.