Transport i spedycja

Konwencja CMR

cmrrrr

Konwencja CMR

Podpisana w 1956 roku w Genewie, ratyfikowana przez Polskę 14 września 1962 roku. Reguluje wszystkie zasady, prawa, obowiązki stron międzynarodowego zarobkowego przewozu transportem drogowym. Aby móc zastosować przepisy w niej obowiązujące, co najmniej jeden kraj (nadania lub odbioru towaru) musi być stroną Konwencji. Podstawą tej Konwencji jest list przewozowy CMR wydawany w czterech identycznych egzemplarzach. CMR nie znajduje zastosowania w przewozie zwłok, przesyłek pocztowych oraz transporcie mienia przesiedlenia.

CMR to dowód zawarcia umowy o przewóz pomiędzy nadawcą ładunku a firmą przewozową w ruchu międzynarodowym. Jest to dokument, którego budowę i zastosowanie reguluje konwencja CMR (umowa o międzynarodowym przewozie towarów). Na jego podstawie przewoźnik ma obowiązek dostarczyć ładunek w zawarte w liście miejsce i o określonym czasie wskazanemu odbiorcy, poza granicami kraju nadania. Dane, którymi uzupełnia się list przewozowy najczęściej pochodzą ze zlecenia spedycyjnego lub umowy. Dokument w większości przypadków wypełnia przewoźnik, ale może poprosić nadawcę o uzupełnienie niektórych rubryk. W całej Europie jest drukowany w takiej samej formie, w czterech kolorach:

 • czerwony- oryginał- dla nadawcy
 • niebieski- oryginał/ ceduła- dla odbiorcy
 • zielony- oryginał/ grzbiet- dla przewoźnika
 • czarny- wtórnik- do kontroli.

Międzynarodowy list przewozowy CMR zawiera więcej informacji niż krajowy list przewozowy. Ma dużo bardziej rozbudowaną formę. Oprócz części wspólnych tj.

 • dane nadawcy i odbiorcy
 • rodzaj towaru i sposób pakowania
 • dane przewoźnika i środka transportu
 • miejsce oraz data załadunku i rozładunku towaru
 • uwagi nadawcy
 • miejsce na stempel i podpis nadawcy, przewoźnika, odbiorcy potwierdzających prawidłowość wykonywanych czynności na poszczególnych etapach

zawiera również miejsce na:

 • postanowienia specjalne
 • instrukcje nadawcy
 • klasę ADR.

Zwiększona ilość rubryk nie zobowiązuje do uzupełnienia wszystkich, jeśli nie ma takiej potrzeby. List przewozowy uzupełniany jest w języku kraju nadania, nawet jeśli ładunek będzie przejeżdżał przez kilka innych państw.