Transport i spedycja

Konwencja ATA

1

Konwencja ATA

Sporządzona 6 grudnia 1961 roku w Brukseli. Umożliwia i usprawnia odprawę celną towarów wywożonych z kraju na maksymalnie 12 miesięcy w celach wystawienniczych, akwizycyjnych, czy jako wyposażenie zawodowe. Jej podstawowym dokumentem jest karnet ATA, który ułatwia całą procedurę celną związaną z odprawą czasową. Osoba posiadająca karnet nie wypełnia dokumentu SAD, deklaracji celnych oraz nie składa depozytów celnych na przekraczanych granicach. Systemem ATA zarządza Międzynarodowe Biuro Izb Handlowych. W Polsce to Krajowa Izba Gospodarcza. W konwencji wymienione są kategorie towarów, które można przewozić stosując karnet ATA.

  • Wyposażenia zawodowe- sprzęt filmowy, telewizyjny (dla ekip filmowych); rekwuzyty teatralne (niezbędne do wystawienia sztuki poza granicami kraju); aparatura badawcza (np. dla archeologów, biologów, fizyków); sprzet sportowy (na treningi czy zawody sportowe); instrumenty muzyczne (na koncerty);
  • Towary na targi i wystawy- wystrój stoisk, elementy stoisk, eksponaty;
  • Wzory i próbki- wywożone, aby zaprezentować je potencjalnym kupcom, kontrahentom; w celu rozpoznania rynku, zbadania popytu.

Karnet ATA może nabyć osoba fizyczna i osoba prawna po złożeniu odpowiednich dokumentów. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu 12 miesięcy od daty wydania. Jego przekroczenie jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłat celnych. W niektórych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu o kolejne 12 miesięcy, ale odpowiedni wniosek musi być złożony i pozytywnie rozpatrzony przed upływem pierwszego terminu powrotu rzeczy do kraju. Na podstawie jednego karnetu towar można wywozić do jednego lub kilku krajów wielokrotnie w okresie ważności dokumentu (warunkiem jest niezmienność listy towarów). Od 1 czerwca 2004 nie potrzebujemy go wywożąc towar z Polski na teren Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku trzeba go posiadać jadąc do Wielkiej Brytanii.