Magazynowanie

Rodzaje zapasów

1

Rodzaje zapasów

Zapas surowcowy– to materiały i produkty przechowywane w przedsiębiorstwie produkcyjnym, umożliwiające jego nieprzerwaną pracę. Dzięki niemu w przypadku przerw w dostawach dział produkcji nie odnotuje przestoju w swoich działaniach.

Zapas dystrybucyjny– powstaje w wyniku procesu produkcji. Przechowywany w magazynie wyrobów gotowych. Zapewnia ciągłość sprzedaży towarów nabywcom, ale generuje koszty, dlatego optymalne wyliczenie jego wielkości jest istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zapas zabezpieczający– nierotująca część zapasu. Zapewnia nieprzerwaną produkcję lub sprzedaż (w zależności od miejsca występowania).

Zapas zapobiegawczy– tworzony, gdy w perspektywie jest znaczący wzrost popytu. Dzięki niemu klienci bez przeszkód nabywają towar. Ewentualnie gromadzony przed przewidywanym przestojem w produkcji. Zapas ten powstaje mimo że nie był przewidziany w planie strategicznym, czy taktycznym przedsiębiorstwa.

Zapas wymuszony– to zapas surowców, które zostają po zmniejszeniu lub zatrzymaniu produkcji, a także w momencie kiedy przyjmujemy dostawy produktów sezonowych.

Zapas promocyjny– tworzony na potrzebę kampanii promocyjnych, reklamowych. Nastawiony na znacznie zwiększoną sprzedaż. Powstaje w wyniku działań planowanych od dłuższego czasu.

Zapas spekulacyjny– tworzony na podstawie badań rynku, gromadzony w znacznych ilościach. Jego powstawanie najczęściej jest reakcją na zwiększające się ceny surowców, materiałów. Przechowywany, ponieważ koszt jego utrzymania jest niższy niż nadchodzące różnice w cenach.

Zapas sezonowy– tworzony w momencie zakupu produktów występujących sezonowo (owoce, warzywa, produkty rolne) lub w momencie zwiększonej sezonowo sprzedaży wybranych artykułów (choinki, bombki w okresie Bożego Narodzenia, artykuły szkolne pod koniec sierpnia, kwiaty i znicze przed 1 listopada).

Zapas robót w toku– to zapas technologiczny, dostępny na liniach produkcyjnych. Zapewnia ciągłość produkcji.

Zapas części zamiennych– niewielkie ilości części zamiennych do maszyn i urządzeń przechowywany dla utrzymania ciągłości produkcji i szybkiej reakcji w przypadku awarii.

Zapas nadmierny– niepotrzebny w procesie produkcji, w przeszłości wykorzystywany. Zwykle jest efektem nadprodukcji lub błędnie podejmowanych decyzji.

Zapas nierotujący– to zabezpieczenie przed niespodziewanym wzrostem zapotrzebowania, ewentualnie przed losowym opóźnieniem w dostawie.

Zapas rotujący– wynika z regularnych dostaw i systematycznego zużycia. Odnawiany w stałych odstępach czasu.

Zapas średni– to średnia ilość towaru w magazynie w badanym okresie wyrażana ilościowo lub wartościowo.