Transport i spedycja

Konwencja AETR

Aerial View of Overpass and City Traffic at Night / Shanghai, China

Konwencja AETR

Podpisana w Genewie 14 lipca 1970 roku, stosowana od 5 stycznia 1976 roku. Jej przepisy regulują czas pracy załogi pojazdu ciężarowego w Europie. Dokładnie określa długość cyklu roboczego, długość i częstotliwość przerw w pracy, zasady odbywania odpoczynku dobowego oraz tygodniowego.

AETR wskazuje minimalny wiek kierowcy (18 lat dla samochodów o DMC do 7,5 tony i 21 lat dla innych pojazdów, w tym służących do przewozów pasażerskich), uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy, wskazuje konieczność posiadania tachografu oraz zobowiązuje do nadzoru nad działalnością firm transportowych. W Konwencji jest zapis o zakazie wynagradzania kierowców za ilość lub masę przewożonych towarów, czy skrócenie czasu przejazdu, albo przejechaną odległość. Podjęto taką decyzją, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Konwencja AETR nie dotyczy przewozu realizowanego:

  • pojazdami sił zbrojnych,
  • pomocy medycznej,
  • pomocy technicznej,
  • służb ratowniczych,
  • służb ochrony cywilnej,
  • sił utrzymujących porządek publiczny,
  • pojazdów, które poruszają się z maksymalną prędkością do 30km/h,
  • pojazdów które mogą przewozić do 9 osób z kierowcą włącznie,
  • pojazdów służących do przewożenia towarów, których dopuszczalna masa całkowita z przyczepami nie przekracza 3,5 tony,
  • pojazdów przewożących pasażerów w usługach regularnych na odległość max 50km.