Transport i spedycja

Konwencja Berneńska

berne

Konwencja Berneńska

Podpisana w 1890 roku- to pierwsza Konwencja dotycząca przewozu towarów koleją (CIM). Dotyczyła przewozu towarów masowych, ale były w niej również warunki transportu kosztowności, złota, pieniędzy, czy dzieł sztuki. Dopuszczono również warunkowy przewóz nietypowych towarów, np. ropy naftowej, dynamitu, prochu strzeleckiego, kwasu siarkowego itp. Dodatkowo zawierała listę przedmiotów wyłączonych z przewozu, zakres odpowiedzialności kolei i sposób składania reklamacji, opłacanie należności za przewóz, sposób zamawiania wagonów, treść i formę listu przewozowego.

W 1924 roku powstała druga Konwencja Berneńska o przewozie pasażerów i ich bagażu (CIV). To zestaw jednolitych zasad obowiązujących europejskich przewoźników kolejowych w przewozach międzynarodowych. Akronim CIV każdy pasażer ma wydrukowany w rogu biletu dla udowodnienia objęciem warunkami umowy. Najistotniejsze w niej jest zapewnienie odszkodowania za zgubiony bagaż i gwarancja transportu w razie odwołanych połączeń.