Środki biologiczne w ochronie upraw

AN
Anna
Ostatnia aktualizacja 11 lutego, 2024

O kursie

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania)
możliwość korzystania 24h/dobę
dożywotni dostęp do materiałów
zapoznanie z materiałami w dowolnym momencie
brak ograniczeń czasowych

Uprawa bez chemicznych środków ochrony roślin

Charakterystyka Ekoschematu „Biologiczna ochrona upraw

Zalety i wady biologicznej ochrony upraw

Celem kursu jest

Zapoznanie z biologicznymi środkami ochrony upraw
Alternatywne metody zwalczania agrofagów
Uprawa bez chemicznych środków ochrony roślin
Perspektywy w produkcji roślinnej
Charakterystyka Ekoschematu "Biologiczna ochrona upraw"
Zalety i wady biologicznej ochrony upraw

Adresaci kursu

  • rolnicy
  • rodziny rolników
  • beneficjenci dofinansowań z ARiMR
  • osoby pracujące w gospodarstwie rolnym

Program kursu

10h

Podstawowe wyzwania w produkcji i ochronie roślin

Europa dąży do bycia pierwszym kontynentem, który będzie neutralny dla klimatu. Oznacza to brak emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku oraz zero chemicznych środków ochrony roślin do 2060 roku. Do roku 2030 założona jest redukcja nawożenia mineralnego o 20%, chemicznych środków ochrony roślin do 50%, a także wzrost upraw ekologicznych o 25%. W niedalekiej przyszłości staniemy przed wyzwaniem wdrażania niechemicznych metod zwalczania agrofagów środkami biologicznymi, a następnie wprowadzania bionawozów, czy też nawozowych produktów mikrobiologicznych uzupełniających, bądź zastępujących nawożenie mineralne. Jedno z najważniejszych wyzwań produkcji roślinnej to wdrażanie zrównoważonych systemów produkcji żywności ze zwiększonym wykorzystaniem innych niż chemiczne metod i środków zwalczających agrofagi oraz systemów nawożenia roślin.
Podstawowe wyzwania w produkcji i ochronie roślin

Alternatywne metody zwalczania agrofagów

Uprawa bez chemicznych środków ochrony roślin, a produkcja konwencjonalna

Biopreparaty

Zalety biologicznej ochrony upraw

Wady biologicznej ochrony upraw

Charakterystyka Ekoschematu „Biologiczna ochrona upraw”

Metody ochrony roślin w ramach ochrony integrowanej

Aktualna lista biologicznych środków ochrony roślin

Perspektywy w produkcji i ochronie roślin

Napisz recenzję

Napisz recenzję
111222333

150,00

Wykłady
10 wykładów
Tematyka

Materiał zawiera

  • 10 lekcji w formie pisanej