Ewidencja przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

AN
Anna
Ostatnia aktualizacja 27 lutego, 2021

Celem kursu jest

Zapoznanie z istotą ewidencji przychodów i rozchodów.
Najważniejsze zasady prowadzenia ewidencji.
Zapoznanie z przykładową ewidencją.
Umiejętność samodzielnego prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów.

Adresaci kursu

  • Beneficjenci funduszy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • "Modernizacja gospodarstw rolnych"
  • "Restrukturyzacja małych gospodarstw"
  • "Premia dla młodych rolników"

Program kursu

Kto musi prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów

Kto musi prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów

Od kiedy należy prowadzić zapisy?

Jakie operacje należy zapisywać w ewidencji?

Co jest podstawą wpisu do ewidencji

Przykładowa ewidencja przychodów i rozchodów

Objaśnienia do ewidencji przychodów i rozchodów

Karty ewidencji

Ewidencja przychodów i rozchodów

Obowiązki ewidencyjne

Ewidencja przychodów i rozchodów a rachunkowość rolna

Quiz podsumowujący

Napisz recenzję

Napisz recenzję
stil-N9uOrBICcjY-unsplash

120,00

Wykłady
11 wykładów
Tematyka

Materiał zawiera

  • 10 lekcji w formie tekstowej
  • przykładowy wpis do ewidencji
  • quiz podsumowujący