Czas pracy kierowcy

AN
Anna
Ostatnia aktualizacja 11 lutego, 2024

O kursie

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania)
możliwość korzystania 24h/dobę
dożywotni dostęp do materiałów
zapoznanie z materiałami w dowolnym momencie
brak ograniczeń czasowych

Celem kursu jest

Certyfikat ukończenia szkolenia
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi czasu pracy kierowcy
Przyswojenie zasad obliczania czasu pracy kierowcy
Zapoznanie ze schematami pracy kierowcy- dziennym, tygodniowym, dwutygodniowym, czterotygodniowym
Zaznajomienie z możliwymi odstępstwami od podstawowych zasad
Przykładowe zadania wykorzystujące w praktyce przedstawione zasady
Szkolenie on line- możliwość zapoznania z materiałami w dowolnym miejscu i czasie
Możliwość wysłania wydrukowanych materiałów pocztą

Adresaci kursu

  • Osoby pragnące zapoznać się z podstawowymi zasadami czasu pracy kierowcy oraz odstępstwami od tych zasad- uczniowie, nauczyciele, pracownicy lub kandydaci do pracy w firmach transportowych i spedycyjnych

Program kursu

22 Lekcji

Najważniejsze pojęcia z czasu pracy kierowcy

Kim jest kierowca i co to jest przerwa
Odpoczynek w pracy kierowcy
Czas prowadzenia pojazdu
Oznaczenia aktywności kierowcy

Normy czasu pracy kierowcy- załoga jednoosobowa

Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu

Odstępstwa od podstawowych reguł

Czas pracy kierowcy załogi dwuosobowej

Zadania

Napisz recenzję

Napisz recenzję
1

150,00

Wykłady
22 wykładów

Materiał zawiera

  • 19 lekcje w formie tekstowej
  • schematy czasu pracy w formie tabel
  • zadania ukazujące zastosowanie zasad w praktyce