Transport i spedycja

Strony umowy spedycji

1111

Strony umowy spedycji

Nadawca ładunku– podmiot zawierający umowę przewozu ze spedytorem bądź przewoźnikiem. Jego dane wpisywane są w liście przewozowym. Najczęściej jest w posiadaniu przesyłki i wydaje ją przewoźnikowi. Zdarza się również, że nadawca jest jednocześnie odbiorcą ładunku, np. gdy zamawia towar od kontrahenta i sam organizuje jego przewóz. W takiej sytuacji kontrahent jest tylko załadowcą- nie może być uznawany za nadawcę.

Odbiorca ładunku– podmiot uprawniony do odbioru przesyłki. Składa podpis na liście przewozowym w momencie przyjęcie przesyłki lub ktoś robi to w jego imieniu. Adres odbiorcy przesyłki nie musi pokrywać się z adresem dostarczenia towaru, ale wszystko musi być dokładnie określone, aby było czytelne dla przewoźnika. Do odebrania przesyłki powinien posiadać pierwszy egzemplarz listu przewozowego, aby nie było wątpliwości, czy jest osobą uprawnioną do odbioru.

Spedytor– osoba, która zawodowo organizuje wysyłkę lub odbiór towarów. W zależności od zawartej umowy może zajmować się przesyłką, a także obsługą czy przewozem. Wszystkie czynności wykonuje odpłatnie i może działać zarówno w imieniu nadawcy, jak i odbiorcy przesyłki. Do najważniejszych obowiązków spedytora należą: doradztwo, kalkulacja kosztów, w zależności od wybranego środka transportu, sporządzenie dokumentacji, organizacja prac związanych  z załadunkiem, przewozem, rozładunkiem, negocjowanie stawek i warunków umowy z załadowcą, przewoźnikiem, wyładowcą, odprawa celna. Spedytor może pomóc w obniżeniu kosztów transportu np. przez konsolidację przesyłek od kilku nadawców na jednym środku transportu. Współpracuje systematycznie z różnymi firmami, dzięki czemu ma większe możliwości negocjowania cen przewozu, czy zapewnienia wyższej jakości usług.