Transport i spedycja

Spedycja międzynarodowa- podstawowe pojęcia

1

Spedycja międzynarodowa- podstawowe pojęcia

Proces spedycyjny– to uporządkowane czynności prowadzące do dostarczenia towaru od producenta do ostatecznego odbiorcy.

Handel międzynarodowy– wymiana dóbr na gotówkę na gotówkę lub wymiana dóbr na inne dobra pomiędzy partnerami, którzy mają swoją stałą siedzibę w różnych krajach. Na te dobra składają się towary, usługi i wartości niematerialne.

Eksport– sprzedaż za granicę towarów wyprodukowanych w danym kraju. Zgodnie z przepisami prawa, eksport towarów musi zostać potwierdzony przez urząd celny kraju wyjścia. Wewnątrz Unii Europejskiej eksport jest nazywany i działa na zasadach sprzedaży wewnątrzwspólnotowej.

Aby mówić o eksporcie, muszą być spełnione 3 warunki:

  • wywóz towaru musi być udokumentowany przez urząd celny kraju wyjścia
  • towar musi trafić poza granice Unii Europejskiej
  • towar musi być wywieziony w ramach sprzedaży (wypożyczenie czy dzierżawa nie są eksportem towaru).

Import– przywóz towaru, usług, kapitału z zagranicy, by korzystać z niego na terenie danego kraju. Podobnie jak przy eksporcie, import z krajów Unii Europejskiej to zakup wewnątrzwspólnotowy.

Polityka transportowo- spedycyjna– nierozerwalnie związana z polityką państwa i uzależniona od jego gospodarki. W Polsce dodatkowo uzależniona od zasad panujących w Unii Europejskiej. Mają na nią również wpływ organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie danego kraju, zajmujące się tematyką transport- spedycja- logistyka. W każdym kraju polityka transportowo- spedycyjna musi uwzględniać założenia międzynarodowych konwencji obejmujących transport i spedycję. Konwencje mają moc prawną i realny wpływ na przepisy obowiązujące w krajach, które je ratyfikowały.