Transport i spedycja

Regulamin RID

rid

Regulamin RID

Normuje międzynarodowy przewóz koleją towarów niebezpiecznych. Jest załącznikiem C konwencji o międzynarodowych przewozach koleją COTIF. Co kilka lat ma miejsce nowelizacja przepisów, dlatego organizując transport towarów niebezpiecznych, zawsze należy zapoznać się z ich najnowszą wersją.

Najważniejsze informacje, jakie można znaleźć w regulaminie:

  • Zasady obowiązujące przy pakowaniu, rozpakowaniu, załadunku, transporcie, rozładunku materiałów niebezpiecznych,
  • Sposób przeprowadzania inspekcji przed wypuszczeniem transportu ze stacji nadania,
  • Normy dotyczące oznakowania,
  • Obowiązek szczegółowego informowania o zawartości ładunku i poziomie niebezpieczeństwa,
  • Konieczność spełniania odpowiednich warunków transportu oraz zapewnienie wszelkich środków zapobiegających powstaniu szkód w przypadku ewentualnej kolizji,
  • Nakaz oznaczania środków transportu pomarańczową tablicą z numerami umożliwiającymi identyfikację przewożonej substancji oraz numerami rozpoznawczymi zagrożenia,
  • Spis towarów niebezpiecznych oraz warunki ich pakowania, przewozu, przechowywania,
  • Zadania i wymagane uprawnienia uczestników przewozu,
  • Zakres szkoleń z zakresu bezpieczeństwa.