Transport i spedycja

Podstawowe zasady czasu pracy kierowcy

salon-samochodowy2

Podstawowe zasady czasu pracy kierowcy

Normy czasu pracy kierowcy- załoga jednoosobowa:

 • Kierowca może jechać maksymalnie 9 godzin w ciągu jednej zmiany roboczej.
 • Kierowca jest zobowiązany wykonać przerwę trwającą 45 minut maksymalnie po 4h 30 min jazdy.
 • 45 minutową przerwę można podzielić na dwie 15 i 30 minut, przy czym obie muszą się odbyć najpóźniej po pierwszych 4,5h jazdy.
 • Regularny dobowy odpoczynek kierowcy trwa 11 godzin.
 • Cykl pracy kierowcy może trwać krócej niż 24 godziny.
 • Czas od rozpoczęcia pracy do zakończenia dobowego odpoczynku nie może przekroczyć 24 godzin.
 • Jeśli kierowca pracuje przez 9h 45min (jazda i przerwa) i wykorzystuje regularny odpoczynek dzienny 11h, to zostaje mu jeszcze 3h i 15min na inne czynności, np. na załadunek i rozładunek. Cykl roboczy może trwać maksymalnie 24 godziny.

Zasady tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:

 • Jeden tydzień to 6 cykli prowadzenia pojazdu.
 • W ciągu jednego tygodnia kierowca może prowadzić samochód maksymalnie 56 godzin.
 • Po 6 cyklach kierowca odbywa tygodniowy odpoczynek regularny.
 • W ciągu drugiego tygodnia jazdy kierowca może prowadzić samochód maksymalnie przez 34 godziny (ten tydzień również trwa 6 cykli).
 • W ciągu dwóch tygodni kierowca może prowadzić samochód maksymalnie przez 90 godzin.

Odstępstwa od podstawowych reguł:

 1. Kierowca zobowiązany jest do 45 minutowej przerwy po 4h i 30 minutach jazdy. Kierowca może podzielić tą przerwę na dwie: 15 minut i 30 minut, przy czym muszą się odbyć właśnie w takiej kolejności. Przerwa krótsza niż 15 minut nie jest uznawana jako przerwa.
 2. Kierowca w ciągu dnia może prowadzić samochód przez 9 godzin. Dwa razy w ciągu tygodnia można zrobić odstępstwo od tej reguły i wydłużyć czas prowadzenia pojazdu do 10 godzin. Warunkiem jest 45-minutowa przerwa po 9 godzinach prowadzenia pojazdu.
 3. Dobowy odpoczynek kierowy musi trwać nieprzerwanie 11 godzin. Można skrócić ten odpoczynek do 9 godzin, ale maksymalnie trzy razy pomiędzy dwoma tygodniowymi odpoczynkami.
 4. W ciągu tygodnia kierowca może prowadzić samochód maksymalnie 6 cykli, a następnie powinien udać się na regularny tygodniowy odpoczynek, który trwa 45 godzin. W dwóch kolejnych tygodniach jeden z odpoczynków musi trwać 45 godzin, a drugi można skrócić, ale nie może on być krótszy niż 24 godziny. Za skrócony odpoczynek należy się rekompensata w postaci co najmniej dziewięciogodzinnego dziennego odpoczynku wykorzystanego jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia pracy następującego po danym tygodniu.
 5. Odpoczynek dobowy powinien trwać nieprzerwanie 11 godzin. Może zdarzyć się wypadek losowy, na skutek którego kierowca będzie musiał ten odpoczynek przerwać i odbyć go w dwóch częściach. Pierwsza część tego odpoczynku musi trwać co najmniej 3 godziny, a druga część minimum 9 godzin. Następstwem takiej przerwy jest wydłużenie dobowego odpoczynku do 12 godzin.