Transport i spedycja

Organizacje zrzeszające spedytorów

1

Organizacje zrzeszające spedytorów

PISIL, UFO, CLECAT, FIATA

Polska Izba Spedycji i Logistyki (PISIL)

Zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, która polega na świadczeniu usług spedycyjnych, logistycznych, przewozowych, agencji celnych i innych związanych z obrotem towarowym. Najważniejsze zadania izby to: reprezentowanie interesów członków wobec innych instytucji; prowadzenie kursów, szkoleń, konferencji; upowszechnianie zasad etyki zawodowej; dążenie do wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami; bieżące poradnictwo; opracowanie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych; tworzenie ujednoliconej dokumentacji; tworzenie aktów prawnych związanych z problematyką transportu, spedycji, opiniowanie aktów prawnych; zwalczanie nieuczciwej konkurencji; ustanawianie ekspertów; wydawanie opinii.

Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów (FIATA)

Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów ( Federation Internationale des Associacions de Transitaires et Assimiles). Została założona w Wiedniu 31 maja 1926 roku. To pozarzadowa organizacja członkowska, która reprezentuje interesy spedytorów w około 150 krajach (około 40000 firm spedycyjnych i logistycznych). FIATA to wiarygodne źródło informacji o przepisach z branży logistycznej i spedycyjnej . Dzięki dokumentom opracowanym przez Federację, uznawanym niemal na całym świecie, promowane są ułatwienia handlowe dla wszystkich pracowników branży. Reprezentuje ona interesy wszystkich swoich członków współpracując z agencjami ONZ, organizacjami handlowymi, transportowymi, Światową Organizacją Handlu, rządami wielu krajów. Siedziba FIATA znajduje się w szwajcarskiej Genewie.

Pięć podstawowych celów FIATA:

  • zjednoczenie branży logistycznej,
  • promowanie, reprezentowanie, ochrona interesów branży,
  • ujednolicenie i poprawa jakości świadczonych usług,
  • szkolenie zawodowe dla pracowników branży,
  • przybliżenie społeczeństwu istoty i znaczenia branży.

UFO Universal Freight Organisation

Organizacja założona w styczniu 2000 roku w Wielkiej Brytanii w celu zapewnienia niezależnym spedytorom dostęp do najlepszych na świecie agentów, którzy mogą obsługiwać ich przesyłki w bezpieczny i profesjonalny sposób, według ściśle określonego kodeksu postępowania. To elitarna grupa niezależnych spedytorów w 99 krajach na całym świecie. Jej członkowie muszą cieszyć się doskonałą reputacją, dostać akredytację od władz międzynarodowych i przejść bardzo rygorystyczną procedurę rekrutacyjną. Co dwa lata odbywają się spotkania członków Organizacji w celu rozwijania biznesu w duchu UFO. Mimo, że organizacja ma ogólnoświatowy zasięg, oferuje swoim klientom lokalny serwis w zakresie magazynowania, ubezpieczenia, odpraw celnych, obsługi towarów ponadgabarytowych i niebezpiecznych, czy transportu za pomocą wszystkich dostępnych gałęzi (powietrzny, morski, lądowy).

CLECAT- Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych

Powstało w 1958 roku, a jego siedziba znajduje się w Brukseli. Reprezentuje 20 organizacji z branży spedycji o logistyki, zrzeszających prawie 20 tysięcy firm z obszaru Unii Europejskiej. Współpracuje z FIATA oraz innymi organizacjami w celu ujednolicenia i uproszczenia rozwiązań prawnych dla branży TSL.

Główne cele CLECAT:

  • ochrona i reprezentowanie branży Transport- Spedycja- Logistyka w Europie
  • współpraca i doradztwo Komisji Europejskiej w tworzeniu i nowelizacji prawa europejskiego dotyczącego odprawy celnej, transportu i spedycji
  • współpraca z organizacją FIATA i reprezentowanie jej na forum Unii Europejskiej.