Transport i spedycja

Konwencja COTIF

Aerial view of a big highway intersection in Dubai, UAE

Konwencja COTIF

Podpisana w 1980. Ostatnia nowelizacja odbyła się 1 lipca 2006 roku. Dotyczy międzynarodowych przewozów koleją. Ratyfikowana przez kraje europejskie i kilka pozaeuropejskich. Normuje współpracę w zakresie międzynarodowej komunikacji kolejowej.  

Reguluje między innymi:

 • strony umowy przewozowej (nadawca, odbiorca, przewoźnik), ich prawa i obowiązki
 • przewóz towarów niebezpiecznych
 • zasady transportu towarów i pasażerów
 • standardy tworzenia umów i sposoby ich egzekwowania
 • praktyki użytkowania infrastruktury i transportu
 • specyfikację wyposażenia kolejowego.

Istotnym elementem Konwencji są zapisy na temat CIM- kolejowego listu przewozowego powszechnie używanego w transporcie międzynarodowym. Więcej o liście przewozowym CIM na https://peritumszkolenia.pl/dokumenty-przewozowe-w-transporcie-kolejowym/

Zawiera kilka istotnych załączników:

 • załącznik A- międzynarodowy przewóz osób i bagażu kolejami CIV
 • załącznik B- umowa międzynarodowego przewozu towarów kolejami CIM
 • załącznik C- regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID
 • załącznik D- umowy użytkowania wagonów w międzynarodowej komunikacji kolejowej CUV
 • załącznik E- umowa użytkowania infrastruktury kolejowej CUI
 • załącznik F- zatwierdzenie norm technicznych urządzeń kolejowych APTU
 • załącznik G- dopuszczenie urządzeń kolejowych do przewozów międzynarodowych ATMF.