Transport i spedycja

Czynności organizacyjne występujące przed przewozem towaru

egzamin

Czynności organizacyjne występujące przed przewozem towaru

Doradztwo. Dotyczyć może wszystkich lub niektórych czynności, takich jak opakowanie i zabezpieczenie ładunku, wybór sposobu przeładunku, na przykład bezpośrednio ze statku na wagon lub pośrednio z wagonu lub statku na plac lub do magazynu.

Kalkulacje. Potrzebna jest znajomość kosztów, taryf, systemów rabatowych i ich związków z wielkością i rodzajem przesyłki, środków transportu, ich wyposażenia i konstrukcji.

Wybór środka transportu lub trasy przewozu. Konieczna jest znajomość nie tylko właściwości poszczególnych gałęzi transportu, ale i przewoźników oraz ich taboru (stan, rodzaj, rozmiary środka transportu, liczba pojazdów, którymi przewoźnik dysponuje, jego solidność, posiadane ubezpieczenia). Wytyczając trasę przewozu, należy brać pod uwagę nie tylko odległość geograficzną, ale i inne uwarunkowania, na przykład warunki terenowe, przepustowość dróg, węzłów transportowych, przejść granicznych.

Sporządzanie umów o przewóz– również w formie doradztwa.

Organizacja procesu transportowego– opracowanie koncepcji przewozu, zlecenie własnym służbom lub firmom zewnętrznym zadań do realizacji, kontrolowanie poprawności ich realizacji.

Zamówienie środka transportu (np. zabukowanie statku).

Ubezpieczenie ładunku.

Organizacja prac ładunkowych– przygotowanie ładunków, oznakowanie przesyłki oraz przygotowanie środków transportu oraz zlecenie własnym pracownikom lub firmom zewnętrznym wykonanie robót ładunkowych. Potrzebna jest znajomość specyfiki ładunku (w jakich warunkach można dokonywać przeładunków).

Współpraca z innymi przedsiębiorstwami i instytucjami ( na przykład w przewozach multimodalnych). Sporządzanie dokumentów przewozowych.

Udzielanie zleceń na wykonanie kontroli ilości, jakości oraz innych usług. Mogą to być usługi takie, jak: magazynowanie, przeładunek, odprawy celne, kontrola fitosanitarna.

Negocjowanie wysokości stawek z przewoźnikami. W niektórych przypadkach klient firmy przewozowej oraz spedytor może uzyskać znaczne obniżki cen.

Kontaktowanie się z uczestnikami procesu transportowego i handlowego. Spedytor informuje zleceniodawcę o możliwościach przewozowych, otrzymuje informację o wysyłce towaru od producenta, informuje o postępach w realizacji zlecenia, brakujących dokumentach, uszkodzeniach.

Zgłoszenie towaru do odprawy celnej.

Zlecenie spedytorom- korespondentom w innych krajach obsługi wysyłanych do nich towarów.