Ochrona wód przed zanieczyszczeniami

AN
Anna
Ostatnia aktualizacja 11 lutego, 2024

O kursie

szkolenie realizowanie on-line (w całości do czytania)
możliwość korzystania 24h/dobę
dożywotni dostęp do materiałów
zapoznanie z materiałami w dowolnym momencie
brak ograniczeń czasowych

W jaki sposób zanieczyszczamy wody gruntowe

Ustawowe zakazy wspierające ochronę wód

Ochrona wód przed azotanami pochodzącymi z gospodarstw rolnych

Dobre Praktyki Rolnicze

 

Celem kursu jest

Zdobycie wiedzy na temat ochrony wód
Zapoznanie z działaniami wspierającymi ochronę wód

Adresaci kursu

  • Rolnicy
  • Rodziny rolników
  • Osoby zatrudnione w gospodarstwach rolnych
  • Pasjonaci rolnictwa

Program kursu

Wstęp

Wstęp

Ustawa o ochronie wód

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Ochrona wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenie wód azotanami

Zasady stosowania nawozów i Dobrych Praktyk Rolniczych

Podsumowanie

Quiz podsumowujący

Napisz recenzję

Napisz recenzję
1

120,00

Wykłady
10 wykładów

Materiał zawiera

  • Materiały w formie tekstowej