image-1 copy 67

Funkcje spedytora logistyka, maklera, doradcy, operatora, technologa

Spedytor logistyk Kompleksowo organizuje procesy transportowe (zarządzanie produkcją, zaopatrzeniem, dystrybucją). Najważniejsze …

Czytaj więcej
transport-i-logistyka

Pojęcia spedycja i spedytor

Spedytor Organizuje i koordynuje proces transportowy. Dobra organizacja to takie zarządzanie …

Czytaj więcej